pzh@pzh.gov.pl

Aktualności

REJESTR ABSOLWENTA

Zapraszamy wszystkich absolwentów kierunku zdrowie publiczne do rejestracji w bazie absolwentów. Informacje uzyskane w ten sposób pozwolą nam na prowadzenia debaty z podmiotami stanowiącymi prawo i wyznaczającymi standardy w ochronie zdrowia w Polsce. Tylko w stałym kontakcie z Państwem możemy informować o ważnych wydarzeniach branżowych, propozycjach aktów prawnych czy konieczności wypracowania wspólnego stanowiska.
Zachęcamy do dołączenia do społeczności absolwentów!

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY NIZP-PZH

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem ProfiBaza, którego realizatorem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Projekt ma na celu udostępnienie szerokiej grupie odbiorców informacji z zakresu sytuacji zdrowotnej ludności Polski, programów zdrowotnych, wybranych aspektów profilaktyki i promocji zdrowia gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne instytucje sektora publicznego. ProfiBaza zakłada zbudowanie cyfrowego repozytorium, dzięki któremu możliwe będzie uporządkowanie i udostępnienie dotąd rozproszonych danych poprzez ich digitalizację i automatyzację.

CZASOPISMA

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Czasopismo ‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] (Rocz Panstw Zakl Hig) wydawane jest od 1950 roku. Powstało ono z inicjatywny Państwowego

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia

Kwartalnik “Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” ukazuje się od 1923 roku, początkowo pod nazwą “Medycyna Doświadczalna i Społeczna”, a od 1949 roku pod aktualną nazwą, jako

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Epidemiologiczny-Epidemiological Review jest kwartalnikiem wydawanym od 1920 r. przez Państwowy Zakład Higieny, a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

WYDAWNICTWA NIZP-PZH

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

CERTYFIKATY

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE